Operativní leasing kol

Operativní leasing kol a elektrokol
pro firmy a podnikatele

Ekologická doprava pro Vás a Vaše zaměstnance.

Screenshot_2020-03-07 KoloNaOperák - Operativní leasing elektrokol pro firmy a podnikatele(2)

operativni-leaasing-6

Výhody operativního leasingu

 • elektrokolo jenom užíváte a veškeré starosti necháváte na majiteli / leasingové společnosti
 • žádná investice předem / žádné vázání kapitálu
 • měsíční splátka
  • u operativního leasingu je daňově uznatelným nákladem
  • je účtována přímo do nákladů po celou dobu leasingu, a to v plné výši
  • plátci DPH si každý měsíc žádají o vrácení DPH v plném rozsahu
  • efektivnější rozpuštění nákladů ve srovnání s odpisy majetku
 • garance výše splátek – nezaskočí Vás neplánované výdaje
  • znáte přesné náklady na budoucí provoz
  • předem sjednán rozsah servisu, pojištění i dalších služeb
 • každých 24 měsíců možnost nového modelu
 • odpadá starost s prodejem ojetého elektrokola
 • možnost odkupu kola za zbytkovou cenu garantovanou v leasingové smlouvě

Splátka vždy obsahuje:

 • dvouletou záruku platnou i pro podnikatele
 • pojištění kola od společnosti ERV evropská pojišťovna vztahující se na krádež, vandalismus a poškození kola
 • kompletní servis kola včetně spotřebního materiálu
 • splátka může také obsahovat dražší příslušenství, zabezpečení a náklady na další doplňkové služby

operativni-leaasing-5

 Pojistka se vztahuje na :

 • krádež z objektu, volného prostranství,
  z auta či nosiče na kolo
 • loupež a vandalismus
 • poškození či zničení nehodou
 • poškození či zničení při přepravě
 • spoluúčast 10% na všech pojistných událostech (minimálně 1.000 Kč)
 • spoluúčast 20% při poškození či zničení kola nehodou (minimálně 1.000 Kč)
 • územní platnost: celý svět

Komplexní servis:

Jako kolo na operák je možné vybrat jakékoliv kolo z naší nabídky kol a elektrokol  Pro konkrétní nabídku je nejlepší nás navštívit v prodejně Bike Gallery, nebo si napsat o nezávaznou nabídku a nacenění jednotlivých modelů.

Operativní leasing kol a elektrokol pro podnikatele a firmy je vesměs model, který znáte u firemních aut. V našem případě je roční nájezd kilometrů omezený na 5000 kilometrů. Během užívání máte povinnost absolvovat několik servisních prohlídek, během kterých se o kolo postaráme a pokud je třeba, vyměníme spotřební materiál.

Pokud budete mít roční nájezd vyšší, tak nevadí, avšak opět je potřeba dodržovat servisní interval 1000 kilometrů. Následnou práci a materiál hradíte nad limit leasingové smlouvy. Každé kolo musí absolvovat povinné konroly v předem daných intervalech. Prohlídky jsou koncipované tak, aby kolo dostalo nejlepší možný servis. Tím zaručíme TOP stav po dvou letech užívání, kdy je možné kolo odkoupit za zbytkovou cenu.

Servisní balíček kryje veškeré servisní náklady (včetně spotřebního materiálu) po celou dobu operativního leasingu, a to při dodržování následujících povinných servisních intervalů:

 • garanční prohlídka po prvních 200 ujetých kilometrech
 • servis každých tisíc kilometrů
 • nad 2letý limit 5 tis km platí zákazník při
  servisních prohlídkách spotřební materiál,
  jako např. např. lanka, řetězy, brzdící destičky

 Firemní kolo

Poskytnutí služebního kola na operativní leasing umožňuje zaměstnavatelům zlepšit mobilitu svých zaměstnanců, podpoří jejich zdravý životní styl a může vést k úspoře cestovních výdajů.

Koncept služebního kola je naprostou novinkou, předpokládá nicméně poskytnutí kol převážně pro pracovní účely zaměstnavatele.

 • Nejefektivnější a nejekologičtější forma dopravy zaměstnanců, úspora parkovacích nákladů.
 • Řešení dopravy nově přijatých zaměstnanců do zaměstnání spojené s úsporou nákladů na svozy zaměstnanců.
 • Nový typ dopravního služebního prostředku vnímaný zaměstnanci zároveň jako benefit.

 • Pro zaměstnavatele představuje daňově uznatelný náklad v rozsahu služebního užití s možností odpočtu DPH.
 • Pro zaměstnance nepředstavuje v rozsahu služebního užití zdanitelný příjem. V rozsahu soukromého použití je možné příjem osvobodit od daně a dosáhnout tak úspory až 31,1% hodnoty benefitu na odvodech daně z příjmů a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
 • Snížení nákladů na odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění pro zaměstnavatele až ve výši 34% z výše splátky.
 • Kolo na operativní leasing je stále majetkem leasingové společnosti
 • Kompletní servis, 2 roky záruku a pojištění po celou dobu nájmu
 • Možnost zajištění monitoringu služebního a soukromého využití v rámci možností daných legislativou ČR, zejména pak pravidly GDPR, elektronickou knihu jízd
 • Kompletní daňový a právní servis spočívající zejména v nastavení dohod o užívání se zaměstnanci, přípravě vnitřních směrnic, využití možnosti osvobození u soukromého užití ze strany zaměstnanců, atd.